خبر فوری :

استاندارد TIA 942

tia استاندارد TIA 942

مباحث مربوط به استانداردها همیشه مورد توجه کارشناسان اهل فن بوده و در تمامی زمینه ها دارای جذابیت می باشد . حال اگر این استاندارد یکی از استانداردهای با اهمیت و مهم بین المللی در زمینه طراحی و اجرای زیرساخت مراکز داده باشد چقدر دارای جذابیت خواهد بود . به قول بعضی ها که میگن : بابا این همه استاندارد استاندارد کردی خوب ! این استاندارد چی هست ؟ باید بگیم که ” استاندارد ” سندی است که از ملزومات مهندسی و فنی برای فرایند ها و روش هایی که مورد پذیرش عموم قرار گرفته باشد تشکیل شده است . باید بدانید که استاندارد ها همچنین ممکن است به عنوان معیار های انتخاب ، کاربرد و یا طراحی مواد اولیه ایجاد شوند. همچنین بد نیست بدانید که هدف از ایجاد یک استاندارد تضمین سطح پائین ترین دامنه کارائی محصول و یا خدمت مورد نظر است. استانداردهای دارای انواع مختلفی هستند که می توان آنها را به صورت کلی در دو دسته به شرح ذیل قرار داد : استاندارد های بین المللی :  استاندارد هایی هستند که توسط شرکت های اصلی تولید کننده استاندارد تهیه و منتشر شده باشند  ، مهمترین قابلیت این استانداردها ، داشتن نگرش های چند بعدی به همراه ارجاعات فنی و تخصصی به سایر استانداردها می باشد . استاندارد های محلی :  استاندارد هایی هستند که از روی استاندارد های مادر اما بر اساس شرایط و اقلیم خاص بومی سازی میشود. حال که با تعریف استاندارد آشنا شدیم بریم به سمت معرفی استاندارد بین المللی TIA 942  استاندارد T.I.A 942 استانداردی است که در سال ۲۰۰۵ توسط اتحادیه علمی و صنعتی ارتباطات راه دور برای ارائه راه کارهای عملی برای طراحی و ساخت مراکز داده با فوکوس بر روی سیستمهای کابل اندازی و طراحی شبکه ایجاد شد. این استاندارد ، در دستور العملهای خود هر دو نوع رسانه فیبر نوری و کابلهای مسی را مد نظر قرار داده است . این استاندارد همچنین مرجعی تعیین کننده برای شناخت نیازمندیهای خاص کلیه نواحی ( عمومی و خصوصی ) موجود در مرکز داده در نظر گرفته است . اصلی ترین مزیت طراحی مراکز داده بر اساس این استاندارد شامل نامگذاری استاندارد قطعات و تجهیزات ، اطمینان از کارکرد بدون اشکال و خرابی ، حفاظت قوی در برابر آسیب های طبیعی و قابلیت اطمینان ، قابلیت توسعه پذیری و قابلیت مقیاس پذیری برای مدت زمان طولانی می باشد. این استانداردها هر پنج سال یکبار توسط TIA مورد بازبینی قرار می گیرند. در آن صورت، استانداردها بر اساس ب هروزآوری های ارسالی مجدداً مورد تصویب، لغو یا بازبینی قرار می گیرند. به روزآوری هایی که قرار است در بازبینی بعدی این استاندارد منظور شوند باید برای ریاست کمیته یا TIA ارسال گردند. هدف از تدوین این استاندارد، ارائه دستورالعمل ها، رهنمودها و شرایط مورد نیاز برای طراحی و نصب (استقرار) یک مرکز داده می باشد. به کمک این استاندارد می توان طراحی مرکز داده را به عنوان فعالیت آغازین فرآیند ساختمان سازی در نظر گرفته ، با فراهم نمودن اطلاعاتی که تلاش های طراحی در رشته های مختلف علمی را میان ُبر می زنند به برآورده ساختن ملاحظات معماری کمک کرده و نهایتاً حس همکاری را در فازهای طراحی و ساخت تبلیغ و ترویج نمود. مخاطبان این استاندارد، طراحانی هستند که به درک جامع و گسترده ای از طراحی مراکز داده من جمله برنامه ریزی امکانات ، سیستم کابل کشی و طراحی شبکه نیازمند می باشند. هزینه برنامه ریزی مناسب در حین ساخت یا تعمیر و بازسازی ساختمان در مقایسه با زمانیکه آن ساختمان و مکان ساخته شده و به مرحله بهره برداری رسیده به طور قابل توجهی پایین تر بوده و اختلال کمتری را نیز در روند عادی کارها ایجاد می کند. مراکز داده به ویژه می توانند از زیرساخت هایی که پیشاپیش طرح ریزی شده است جهت توسعه و تغییر سیستم های کامپیوتری تحت پشتیبانی خود بهره برداری نمایند. این استاندارد دارای یک پیشگفتار می باشد که آیتمهایی مانند تاریخچه ، سازمان های موثر در تصویب این استاندارد ، اسناد جایگزین و هدف و نحوه تعیین ضوابط و صول عمر استاندارد در آن درج شده است.  این استاندارد در هشت فصل به شرح ذیل تشکیل شده است : ۱- فصل اول :     این فصل بازه استاندارد به همراه کلیاتی در مورد استاندارد و همچنین مراجع اصلی تهیه استاندارد را مشخص می کند . ۲- فصل دوم :      این فصل تعاریف اصطلاحات ، سرنام ها ، علائم اختصاری و واحد های اندازه گیری مندرج در این استاندارد درج گردیه است . ۳- فصل سوم :     در این فصل مروری بر طراحی مرکز داده صورت گرفته است و ارتباطات فضاهای مرکز داده با دیگر فضاهای ساختمان به همراه رده بندی مرکز داده و همچنین ضرورت دخالت متخصصان در امر طراحی درج گردیده است . ۴- فصل چهارم     این فصل به صورت تفصیلی به زیرساخت سیستم کابل کشی دیتاسنتر و همچنین اجزای بنادین آن اشاره کرده است. ۵- فصل پنجم :     در این فصل فضاهای مخابراتی مرکز داده به همراه همبندی های مربوط به آن و نواحی دیتاسنتر درج شده است . در  این فصل همچنین انواع توپولوژی های دیتاسنتر ، نیازمندیهای جاری ،  انواع طراحی های دیتانستر ، نیازهای اتاق های کامپیوتر ، اتاق ورودی کابل ،  پایانه ورودی ساختمان دیتاسنتر و همچنین نواحی توزیع اصلی ، (M.D.A)، ناحیه توزیع افقی (H.D.A ) ، ناحیه توزیع منطقه ای (Z.D.A) و نواحی توزیع تجهیزات (E.D.A) و اتاق های مخابرات (T.R) ، رک ها و فضاهای پشتیبانی دیتاسنتر در ان درج شده است . ۶- فصل ششم :     در این فصل سیستمهای کابل کشی دیتاسنتر شامل کابل کشی افقی به صورت تفصیلی و کابل کشی بک بون به همراه کابل کشی افزونه ای به همراه راهبردهای مربوطه و بازدهی کابل کشی دیتاسنتر و همچنین الزامات تست آن درج شده است . ۷- فصل هفتم :     در این فصل بستر کابل کشی دیتاسنتر شامل کلیات بستر ، امکنیت کابل کشی ، تفکیک انواع کابل و روش های اجرای الزامات جداسازی کابل برق ، تفکیک کابل های مسی از کابل فیبر نوری ، بستر ورودی کابل های مخابراتی و دیتا ، سیستمهای کف کاذب و ملزومات اجرای کف کاذب در دیتاسنتر به صورت تفصیلی ، سینی های کابل برای کابلهای دیتا و سینی های سقفی کابل و تکیه گاه های آن به همراه هماهنگی های لازم بین مسیر های سینی کابل ها درج شده است . ۸- فصل هشتم :     در این فصل مهمترین موضوع دیتاسنتر یعنی بحث افزونگی را مورد بررسی قرار داده است . این بخش شامل مقدمه ای در مورد افزونگی ، افزونگی بستر های ورودی و حوضچه های کابل ، افزونگی سیستمهای مخابراتی ، افزونگی اتاق ورودی ، افزونگی نواحی موجود در دیتاسنتر و افزونگی کابل کشی های افقی و بک بن می باشد . فصول هشت گانه این استاندارد جزء آیتم های الزامی بوده و تخطی از مفاد هر کدام از آیتم های این فصول ممنوع می باشد و باعث کاهش رتبه دیتاسنتر خواهد شد . این استاندارد علاوه بر این فصول ، دارای ضمائم غیر الزام آوری به شرح ذیل می باشند : ۱- ضمیمه A  :     این ضمیمه نکاتی مهمی را در مورد طراحی سیستم کابل کشی مرک داده معرفی می کند . ۲- ضمیمه B :      این ضمیمه مدیریت زیرساخت مخابراتی را به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار می دهد . ۳- ضمیمه C :     این ضمیمه اطلاعاتی را در باره شرکت های سروی دهنده مخابرایت بیان می کند .  ۳- ضمیمه D :      این ضمیمه اطلاعاتی را در مورد فضاهای مرکز داده بیان می کند . ۴- ضمیمه E :      این ضمیمه ملاحظاتی را در مورد انتخاب محل دیتاسنتر به صورت تفصیلی و در چند بخش مشخص نموده است . ۵- ضمیمه F :     یکی از مهمترین ضمائم این استاندارد می باشد که در مورد رده های افزونگی در زیرساخت دیتاسنتر مشخص نموده است . این ضمیمه  مفهوم افزونگی ، مفهوم رده بندی ، انواع افزونگی های بخشی و بین بخش ،  رده بندی دیتاسنتر از ابعاد مختلف مانند رده بندی گایه ، رده بندی افزونه ای ، رده بندی قابلیت نگهداری همزمان ، رده بندی تحمل خرابی ، رده بندی از دیدگاه مخابراتی و دیتا ، رده بندی از دیدگاه معماری ، رده بندی از دیدگاه سیستمهای برقی ، رده بندی از دیدگاه الکتریکال ، رده بندی از دیدگاه مکانیکال را به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار داده است . ۶- ضمیمه G :     این ضمیمه مثالهایی را از طراحی دیتاسنتر در سطح یک دیتاسنتر کوچک ، یک دیتاسنتر  شرکتی ، یک دیتاسنتر اینترنت به صورت تفصیلی بیان نموده است . ۷- ضمیمه H :      این ضمیمه نام کتب و مراجعی که برای تهیه این استاندارد از آنها استفاده شده ایت بیان نموده است .   ۷- ضمیمه I :     این ضمیمه راه کار های نوین در دیتانستر ها را جهت آشنایی خوانندگان این استاندارد به صورت تفصیلی بیان کرده است . با اینکه حسب مندرجات درج شده در استاندارد ، ضمائم این استاندارد جنبه الزامی ندارد ولی تجربه چندین و چند ساله اینجانب بیان می کند که اگر دیتاسنتر بدون ذعایت این موارد طراحی گردد حتماً نخواهد توانست گواهینامه های این استاندارد را دریافت کند . البته متولیان این استاندارد جهت بسط و عمق بخشی اجرای این ، گواهینامه هایی را در سطوح کارشناسی و مدیریتی و همچنین در سطح دیتاسنترها تعیین نموده اند که به صورت دوره ای با انجام آزمون های منطقه و بین المللی به افراد منتخب و همچنین دیتاسنترهایی که الزامات این استاندارد را پوشش داده باشند اعطا می گردد . علی رغم گذشت بیش از یک دهه از عمر این استاندارد متاسفانه تاکنون متولیان امور استاندارد آنرا بومی سازی نکرده اند و حتی نسخه ترجمه شده ای از این استاندارد در دسترس نمی باشد .          

بررسی دوباره

چهار خطر بزرگ سایبری در سال ۲۰۱۷

کارشناسان حوزه امنیت سایبری معتقدند که سال ۲۰۱۷ سال نوآوری هکرها در ایجاد انواع حملات جدید به حوزه های مختلف خواهد بود.

۲ نظرات

  1. Good to see a tanlet at work. I can’t match that.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


logo-samandehi
 
فـکـر سـبـز
فرم ثبت نام کاربران در وبسایت فکر سبز
با ثبت نام در وبسایت فکر سبز ضمن دسترسی به کلیه بخشهای وبسایت از هدیه ویژه فکر سبز که به پاس ثبت نام شما به صورت رایگان تقدیم شما کاربر گرامی خواهد شد بهره مند شوید .
نام و نام خانودگی :
آدرس ایمیل بدون www
شماره موبایل
مطمئن باشید اطلاعات شما در فکر سبز امانت تلقی شده و نزد ما محفوظ خواهد ماند.
فـکـر سـبـز
فرم ثبت نام کاربران در برای دریافت تخفیف 50 درصدی
برای دریافت تخفیف 50 درصدی خرید نسخه فارسی استاندارد TIA942 (استاندارد طراحی دیتاسنتر ) ثبت نام نمایید تا کد تخفیف به شما تعلق گپیرد .
نام و نام خانودگی :
آدرس ایمیل بدون www
شماره موبایل
مطمئن باشید اطلاعات شما در فکر سبز امانت تلقی شده و نزد ما محفوظ خواهد ماند.
رفتن به نوارابزار